Controlearts Gent gezocht? Is er een werknemer ziek dan wil je als werkgever ongetwijfeld graag een objectieve stand van zaken om in te schatten hoelang je medewerker nog afwezig zal zijn. Bij deze is een controlearts Gent sturen de oplossing. Uw werkgever kan vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte een controlearts sturen. De duur van de verwachte afwezigheid speelt hierbij geen enkele rol. De controle kan uitgevoerd worden voor de werkgever het medisch attest heeft ontvangen. De melding van arbeidsongeschiktheid is voldoende.

Controlearts Gent op pad sturen

Als een werknemer zich ziek gemeld heeft, mag hij niet weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken, ook niet als hij zelf al een doktersattest voorgelegd heeft. De Controlearts Gent moet onderzoeken of de werknemer daadwerkelijk ziek is en of de diagnose van de huisarts wel klopt. De controlearts gaat na of de werknemer wel echt arbeidsongeschikt is. Hij mag zich ook uitspreken over de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid. Hij mag daartoe alle nodige onderzoeken uitvoeren voor zover de patiënt daar geen nadeel van ondervindt.

Afwezig tijdens controle

Als je afwezig bent op het tijdstip van de controle wordt een bericht achtergelaten waarbij je wordt gevraagd om op een bepaalde datum en tijdstip bij de Controlearts Gent langs te gaan. Als je je aan de controle onttrekt verlies je je salaris (statutair) of gewaarborgd loon (contractueel) voor je dagen van afwezigheid (non-activiteit)

Opgelet: als je het werk niet tijdig hervat zonder geldige reden, ben je ongewettigd afwezig. Een nieuw ziekteattest met dezelfde diagnose heft een negatieve beslissing van de controlearts niet op, en geeft dus niet opnieuw recht op ziekteverlof.

Ziekteverzuim

Ziek worden kan iedereen overkomen. Een medewerker die niet in staat is om te werken, heeft het recht om thuis te blijven tot hij genezen is. Maar waar ligt vandaag de grens tussen terecht en onterecht ziekteverzuim?Hoe ziek iemand zich voelt, is vaak moeilijk om te meten. De manier waarop iemand hiermee omgaat en of iemand al dan niet gaat werken hangt af van persoon tot persoon. Een Controlearts Gent inschakelen kan in vele gevallen ziekteverzuim tegen gaan. Thuisverpleging Lebbeke


 

 

Wilt u een AEDDe AED master is AEDmaster. Oftewel wij zijn de expert op het gebied van de AED. Bent u op zoek naar een AED of Defibrillator? Dan zit je hier goed bij AEDmaster partner van AED Tilburg

AEDmaster

Violenstraat 38
9712 RJ Groningen
T: +31 (0) 20 – 7630686
M: info@aedmaster.nl